TouchMountain won the Nokia Lumia Geek 8-Week Challenge Technology Showcase Award.
Read more here...